sodraberget

Bo på hotellet

Logi inklusive frukost

  • Del i dubbelrum 560 kr
  • Enkelrum 850 kr

Bokas direkt hos Södra Berget Hotel & Resort.
Ring på telefon 060-67 10 00 och ange ”Södra Berget Runt”

Läs mer om Södra Berget Hotell & Resort.